Category Archives: punkty

Punkty karne dla obcokrajowca

Kierowcę będącego obcokrajowcem dotyczą wszystkie przepisy ruchu drogowego danego kraju. Nieznajomość prawa oczywiście szkodzi i nawet w przypadku obcokrajowca mandat jest zazwyczaj taki sam, jak wtedy, gdy przestępstwa dopuści się osoba będąca mieszkańcem danego kraju. Jednak obcokrajowiec nie poniesie wszystkich konsekwencji – jakiej kary nie można nałożyć na osobę niebędącą obywatelem danego kraju? Continue reading →

Punkty karne dla młodego kierowcy

Praktycznie co roku zmieniają się przepisy o ruchu drogowym i zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Przesłanką do tak częstej zmiany przepisów prawnych jest troska o wzrost bezpieczeństwa na drogach. Kolejna nowelizacja miała wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., ale została odroczona o rok z powodu braku odpowiedniej infrastruktury, czyli braku Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. Continue reading →

Przedawnienie punktów karnych

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy. Zdarza się, że dzieje się to z zaskoczenia – w przypadku zatrzymania przez kontrolę policyjną. Dlatego też warto kontrolować liczbę punktów karnych poprzez notowanie mandatów lub wizytę na komisariacie, gdzie policjanci mogą znaleźć informację o punktach w systemie. Kiedy znikną punkty karne? Continue reading →

Jak sprawdzić punkty karne

Liczba punktów karnych to interesujący temat dla wielu kierowców. Jak wiadomo, po przekroczeniu dwudziestu czterech punktów karnych najczęściej odbierane jest prawo jazdy. By tego uniknąć, można było przejść kurs zmniejszający liczbę punktów karnych lub po prostu pilnować, by nie przekroczyć dopuszczalnej ich ilości. Jak można to zrobić? Continue reading →

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy

Brak prawa jazdy przez długi czas był karany niezbyt wysokim mandatem, przez co część kierowców rezygnowała z przystępowania do egzaminu. Jednak od maja 2015 roku za brak odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdem może grozić kara znacznie wyższa, niż jedynie mandat. Od czego zależy jej wysokość? Continue reading →